Cuireadh tús inniu le hachomharc Graham Dwyer in aghaidh a chiontaithe i ndúnmharú Elaine O'Hara.

Ciontaíodh Graham Dwyer, atá leathchéad bliain d'aois, in 2015 i ndúnmharú Elaine O'Hara, a bhí 36 bliain.

Fuarthas a taisí ar learg cnoic i ndeisceart Bhaile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair 2013.

Thángthas ar chuid dá giuirléidí pearsanta i dTaiscumar Fheartraí trí lá ina dhiaidh sin.

Bhí sí ar iarraidh ar feadh trí mhí dhéag roimhe sin.

Bhí cuid mhór de chás an Stáit in aghaidh Graham Dwyer ina thriail bunaithe ar shonraí a theileafóin phóca, agus i ndiaidh a chiontaithe thug sé dúshlán na reachtaíochta a cheadaigh do na húdaráis leas a bhaint as na sonraí sin.

Cé gur rialaigh cúirteanna in Éirinn agus san Eoraip i bhfabhar Graham Dwyer, deimhníodh go mbíonn eisceachtaí ann agus gur féidir glacadh le fianaise áirithe, fiú má sáraíodh cearta an duine, fad is nach d'aon turas a sáraíodh iad.

Ní ag brath ar an bpointe dlí sin amháin atá Graham Dwyer, áfach.

Maíonn sé freisin gur chóra don bhreitheamh sa triail in 2015 glacadh lena iarratas treoir a thabhairt don ghiúiré é a fháil neamhchiontach mar nár deimhníodh riamh cad ba thrúig bháis do Elaine O'Hara.

Mhaígh Graham Dwyer sa triail gurbh amhlaidh a chuir Elaine O'Hara lámh ina bás féin.