Tá na Gardaí le feidhm a bhaint ó inniu as gléas nua tástála drugaí agus tús á chur acu le feachtas sábháilteachta bóthair na Nollag.

Tá an gléas nua níos cruinne ná na cinn a tháinig roimhe agus tá sé d'acmhainn aige raon níos leithne drugaí a aithint.

Tá an tástáil an-chosúil leis an tástáil antaigine a bhfuil an pobal cleachta air de dheasca na paindéime Covid-19.

Glactar sampla seile ón tiománaí agus déantar a thástáil ar stiall phlaisteach speisialta lena fháil amach an bhfuil drugaí tógtha aige nó aici.

Ocht éigin nóiméad a thógann sé an toradh a chur ar fáil.

Chomh maith le cannabas, cócaon, codlaidínigh agus beinsidhé-asaipíní, tá sé d'acmhainn ag an ngléas nua amfataimíní agus meitamfataimíní a aithint.

Ní bhítí in ann a dheimhniú roimhe seo an raibh an dá dhéanach sin tógtha ag tiománaí.

Meastar go mbainfidh na Gardaí feidhm as 16,000 de na gléasanna nua as seo go ceann bliana.

De réir fhigiúirí na nGardaí, is iad cannabas agus cócaon na drugaí is mó - seachas alcól - a mbíonn daoine ag tiomáint faoina dtionchar.

Gabhadh os cionn 2,550 tiománaí go dtí seo i mbliana ar amhras go raibh siad ag tiomáint faoi thionchar drugaí. Sin 54 duine in aghaidh na seachtaine ar an meán.

Maraíodh 146 duine ar bhóithre na tíre ó thús 2022, sin 27 níos mó ná an tréimhse chéanna anuraidh agus ardú 22%. Tá an líon coisithe a maraíodh méadaithe faoi dhó.

Mar chuid d'fheachtas sábháilteachta bóthair na Nollag, táthar ag achainí ar thiománaithe gan a gcuid teileafón a úsáid riamh, criosanna sábháilteachta a chaitheamh i gcónaí agus gan róluas a dhéanamh.