I nDáil Éireann, mhaígh ceannaire Shinn Féin Mary Lou McDonald gur "tubaiste" ab ea togra forbartha an Ospidéil Náisiúnta Leanaí go dtí seo agus go mb'fhéidir gur €2 bhilliún an costas deiridh a bheadh air.

€800 milliún a leagadh amach ar an gcéad dul síos don togra ach dhaoirsigh sé go minic - agus go conspóideach - ó shin.

€1.1 billiún an figiúr deireanach a luadh leis ach tá cúrsaí boilscithe fós le cur san áireamh.

Dúirt Mary Lou McDonald go bhfuil thart ar 100,000 leanbh ar fud na tíre ag fanacht le cóir leighis agus gur mór an náire nach bhfuil barúil ag an Rialtas cén uair a osclófar an t-ospidéal nua.

Ní hamháin nach bhfuil sé ar chumas an Rialtais tithe a thógáil, a dúirt sí, ach níl sé ar a gcumas ospidéil a thógáil ach oiread.

Baineann an scéal le tuairisc ar nuachtán an Irish Times go bhfuil an bille le hardú tuilleadh.

Thug an Taoiseach Micheál Martin le fios, áfach, gur dearmad a bheadh ann costas deiridh a fhógairt mar gur ag géilleadh do chleasaíocht an chonraitheora a bheifí.

Cé gur féidir leis an gconraitheoir tuilleadh airgid a éileamh, a dúirt sé, ní gá do bhord an ospidéil é a thabhairt dó.

Tá próiseas eadrána neamhspleáiche ann chuige sin, arsa an Taoiseach.