Mhoilligh an ráta boilscithe bliantúil sa limistéar euro an mhí seo, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ó oifig staidrimh an Aontais Eorpaigh Eurostat.

10% a bhí sa ráta boilsicithe i mí na Samhna le hais 10.6% i nDeireadh Fómhair.

Is é costas fuinnimh thar aon ní eile is cionsiocair leis an ráta boilscithe trí chéile a bheith chomh hard ar na saolta seo, ach tá léar dóchais sna figiúirí is deireanaí i dtaca leis sin de.

Tharla sé gur ísligh ráta boilscithe táillí fuinnimh go 34.9% an mhí seo ó 41.5% an mhí seo caite.

Os a choinne sin, áfach, tháinig ardú ar ráta boilscithe praghsanna bia ó 13.1%. go 13.6%.

Ní raibh aon athrú ar phragsanna earraí tionsclaíocha ná seirbhísí.

Nuair a chuirtear fuinneamh agus bia as an áireamh, 5% a bhí sa chroíráta boilscithe an mhí seo - mórán mar a bhí i nDeireadh Fómhair.

Tuigtear go n-ardóidh an Banc Ceannais Eorpach rátaí úis arís eile an mhí seo chugainn mar chuid dá straitéis eacnamaíochta le dul i ngleic leis an ráta ard boilscithe.

Níl sé soiléir fós cé acu ardú 0.5% nó 0.75% a bheas i gceist.

Is é an tuiscint choitianta i measc eacnamaithe nuair a ardaítear rátaí úis go laghdaíonn an t-éileamh ar chreidmheas; agus nuair a laghdaíonn an t-éileamh ar chreidmheas go moillíonn an ráta boilscithe.