Tá cead tugtha ag an Rialtas iarchathaoirleach TG4 Siún Ní Raghallaigh a cheapadh ina cathaoirleach nua ar RTÉ.

Tiocfaidh sí in áit Moya Doherty a bhí ina cathaoirleach ar RTÉ ó 2014.

Téarma cúig bliana a bheas ag Siún Ní Raghallaigh mar chathaoirleach.

Bhí Siún Ní Raghallaigh ina príomhfheidhmeannach roimhe seo ar chomhlachtaí scannánaíochta Ardmore Studios agus Troy Studios.

Chaith sí seal chomh maith ina stiúrthóir bainistíochta ar Tyrone Productions agus ina ceannasaí airgeadais ar ghrúpa nuachtán an Tribune.

Tá Aideen Howard ceaptha ina ball de bhord RTÉ. Stiúrthóir ionad cultúrtha leanaí i mBaile Átha Cliath is ea Aideen Howard.

Anna Ní Ghallachair

Is í Anna Ní Ghallachair, as Árainn Mhór i gCo Dhún na nGall, cathaoirleach nua TG4.

Téarma ceithre bliana a bheas aici mar chathaoirleach.

Bhí Anna Ní Ghallachair ina cathaoirleach ar Údarás na Gaeltachta roimhe seo.

Tá Róisín Ní Ráighne, Aedín O'Leary, agus an t-iarChomisinéir Teanga Seán Ó Cuirreáin ceaptha ina mbaill de bhord TG4.

Tá Siobhán Ní Ghadhra, Mairéad Ní Nuadháin agus Darach Ó Tuairisg athcheaptha go ceann trí bliana eile.