Tá sé socraithe ag an Rialtas an t-ardú ar tháillí dola ar mhótarbhealaí a fógraíodh coicís ó shin a chur siar sé mhí go dtí 1 Iúil.

Tarraingíodh conspóid nuair a d'fhógair Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) go raibh táillí dola ar mhótarbhealaí le hardú 10 cent ó thús na bliana nua.

Tháing an fógra aniar aduaidh ar pholaiteoirí cé gur cuireadh an scéal in iúl don Roinn Iompair i rith an tsamhraidh.

Mar sin féin, ní féidir le BIÉ táillí dola a ardú gan an scéal a cheadú le páirtithe leasmhara eile.

Meastar go mbeifear caillteach thart ar €12.5 milliún de bharr chinneadh an Rialtais an t-ardú a chur siar.

Tuigtear gur shocraigh an Rialtas gan an t-ardú a cheadú go fóill agus an choitiantacht ag streachailt leis an gcostas ard maireachtála.

Ní róshásta atá BIÉ le meon aigne an Rialtais, áfach.

Creideann an eagraíocht nach bhfuil ann tar éis an tsaoil ach bréagfhlaithiúlacht agus bréagbharainneacht.

Deir siad gur dóichí gur ardú níos mó ná mar bhí beartaithe a bheas ann as a dheireadh mar gheall ar an ráta boilscithe a bheith ag ardú i gcaitheamh an ama.

Ar a mhuin sin, a deir BIÉ, fágann an cinneadh gann ar airgead iad le bóithre na tíre a chothabháil.