Tá airí gnóthaí eachtracha ó thíortha Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh (ECAT) ag teacht le chéile i bpríomhchathair na Rómáine, Búcairist, le tacaíocht mhíleata agus shibhialta don Úcráin a phlé.

Dá ráiteachas féin - bíodh is gur faoina bhfiacla é - admhaíonn na ballstáit, ámh, go bhfuil sé thar a ruthag an oiread arm ionsaitheach agus cosantach a sholáthar do na hÚcránaigh agus ab áil leo.

Tuairiscítear gur rófhada an mhoill atá ar dhéantúsóirí sna Stáit Aontaithe go háirithe an méid arm a theastaíonn a tháirgeadh.

Is cosúil gur lúb ar lár sa slabhra soláthair údar na moille.

Ina dhiaidh sin, is cosúil go dtuigeann ard-rúnaí ECAT - an tIoruach Jens Stoltenberg - go dtuigeann sé féin gurb é an dream is treise ar leadarthaí an dream a bheas caithréimeach.

Thug Jens Stoltenberg le fios go deimhin nár mhór do na hÚcránaigh dul chun cinn ar an mblár catha le go mbeidís bonn ar aon leis na Rúisigh i gcomhráite síochána a reáchtáilfí amach anseo.

Ráinníon go ndúirt oifigeach sinsearach ón bhFrainc atá ag freastal ar an gcruinniú i mBúcairist go bhfuil fórsaí Rúiseacha san Úcráin ag cúlú agus gurb in an fáth a bhfuil siad chomh léaspach faoi láthair.

Ag tagairt a bhí an Francach don scrios mire atá na Rúisigh a dhéanamh ar bhonneagar sibhialta na hÚcráine.

Tá Jens Stoltenberg ag iarraidh ar bhallstáit ECAT chomh maith cabhair dhaonnúil a thabhairt go diair do mhuintir na hÚcráine agus cruas an gheimhridh - gan trácht ar chruálacht na Rúiseach - buailte leo.