Tá fíneáil €265 milliún gearrtha ag Coimisinéir Cosanta Sonraí an Stát ar an ollchomhlacht teicneolaíochta Meta - máthairchomhlacht Facebook - faoi rialacháin phríobháideachais an Aontais Eorpaigh a shárú.

Is i mBaile Átha Cliath atá ceanncheathrú Eorpach Meta.

Baineann an scéal le sonraí pearsanta na gcéadta milliún duine a foilsíodh ar líne gan chead gan choinne idir 2018 agus 2019.

Foilsíodh ainmneacha, uimhreacha teileafóin agus seoltaí ríomhphoist suas le 533 milliún úsáideoir Facebook ar shuíomh haiceála agus rialaigh an Coimisinéir Cosanta Sonraí Helen Dixon nach ndearna lucht Meta a ndóthain le sonraí pearsanta na ndaoine sin a chosaint.

Mhaígh Facebook ag an am nár haiceáil a rinneadh ar na sonraí ach gurbh amhlaidh a camchóipeáladh iad.

Baineann haiceáil le faisnéis nach raibh ar an ngréasán poiblí riamh agus baineann camchoipeáil le hábhar a foilsíodh ar líne i gcló nó i gcruth éigin cheana féin.

D'admhaigh Facebook mar sin féin go raibh lucht bradaíola in ann teacht ar shonraí pearsanta na n-úsáideoirí de bharr easnaimh in uirlisí slándála an chomhlachta.

Tá sé tugtha le fios ag an gcomhlacht go bhfuil an an fabht sin curtha ina cheart ó shin.

An Coimisinéir Cosanta Sonraí, Helen Dixon

Cé gur thug an Coimisinéir Cosanta Sonraí le tuiscint gurbh fhíor gur camchóipeáladh an t-ábhar, dúirt sí go bhféadfadh iarracht níos fearr a bheith déanta ag Facebook é a chosc, go háirithe ó bhí a leithéid tarlaithe roimhe sin.

Is dá dheasca sin agus mar gheall go raibh méid na faisnéise a goideadh chomh mór sin, a dúirt sí, a ghearr sí fineáil chomh mór ar Meta.

Chomh maith leis an bhfíneáil, cuireadh iomardú ar Meta agus ordaíodh don chomhlacht beartais chosanta ar leith a chur i bhfeidhm.

Dúirt urlabhraí ó Meta go bhfuil feidhmeannaigh an chomhlachta ag déanamh a marana ar an rialú.

Tá Meta ag déanamh achomhairc san Ard-Chúirt in aghaidh chinneadh eile an Choimisinéara Cosanta Sonraí dhá mhí ó shin fíneáil €405 milliún a ghearradh ar an gcomhlacht faoin gcaoi ar próiseáladh sonraí leanaí ar Instagram.

B'in an fhíneáil ba mhó a gearradh riamh ar aon chomhlacht teicneolaíochta faoi phríobháideachas a shárú.