Tá os cionn 60% de na folúntais ar phainéil soláthair múinteoirí i limistéar Bhaile Átha Cliath gan líonadh, de réir figiúirí nua ón Roinn Oideachais.

Beagnach 10% de na folúntais atá gan líonadh sa chuid eile den tír.

Bunaíodh na painéil le múinteoirí ionaid a sholáthar go pras do bhunscoileanna nuair atá gnáthmhúinteoirí as láthair de bharr tinnis agus eile.

Deir príomhoidí i mBaile Átha Cliath, áfach, nach féidir teacht ar mhúinteoirí ionaid - luath ná mall - mar gheall ar an nganntanas múinteoirí trí chéile, ceist atá faoi iomrá le tamall maith.

Deir siad nach bhfuil gar ar bith i bhfolúntais a fhógairt sna meáin mar gurb amhlaidh nach bhfuil na múinteoirí ann le cur isteach orthu gan trácht ar a líonadh.

De réir na bhfigiúirí ón Roinn Oideachais, níl ach 70 as 183 folúntas do mhúinteoirí i gCo Átha Cliath líonta.

Is poist lánaimseartha ar théarma seasta iad seo ar fad.

I suirbhé a rinneadh le gairid, thug 87% de phríomhoidí bunscoile - 98% i mBaile Átha Cliath - nach raibh ag dul leo múinteoirí ionaid a earcú, nó a aimsiú go deimhin.

Deir na ceardchumainn gur géarchéim chruthanta atá ann.

Is measa an scéal i limistéar Bhaile Átha Cliath ná in aon bhall eile, a deir siad, mar gheall nach bhfuil daoine in acmhainn cónaí ann.

Deir John Boyle ó Chumann Múinteoirí Éireann gurb iad leanaí na tíre atá thíos leis, go háirithe iad siúd a bhfuil oideachas speisialta de dhíth orthu.

Tá cruinniú práinneach faoin scéal iarrtha go hoifigiúil ag an gceardchumann ar an Roinn Oideachais, ach thug an Baoilleach le fios nár tháinig aon fhreagra fós.

Ní ar bhunscoileanna amháin atá na cúrsaí seo ag dul i gcion, ámh.

Tugadh le fios i suirbhé a d'fhoilsigh Aontas Múinteoirí Éireann an mhí seo caite go raibh sé ag dul rite le 90% de mheánscoileanna an Stáit dóthain múinteoirí a earcú.