I bPáras ar maidin inniu, cuireadh séala oifigiúil leis an gcomhaontú idir Éire agus an Fhrainc faoin gcábla cumhachta atá le síneadh faoin muir idir an dá thír.

An t-idirnascaire Ceilteach atá baiste ar an mórthogra seo ós idir Cnoc Rátha i gCorcaigh agus Ar Merzer sa Bhriotáin a bheas an cábla ag síneadh.

Tá an t-idirnascaire á bheartú ó 2016 agus in Ambasáid na hÉireann i bPáras ar maidin, chuir an tAire Aeráide Éamon Ryan agus Aire Fuinnimh na Fraince a n-ainmneacha leis na socruithe deireanacha maidir lena mhaoiniú agus a thógáil.

Bhí an Taoiseach Micheál Martin i láthair ag an searmanas san ambasáid chomh maith.

Dhearbhaigh an Taoiseach go gcuirfear tús leis an obair thógála an bhliain seo chugainn.

Dúirt an tAire Ryan gur cuid de "réabhlóid fuinnimh in-athnuaite" an togra agus go mbeidh táillí leictreachais níos saoire dá bharr.

Toilleadh 700 meigeavata leictreachais a bheas sa chábla fomhuirí a mbeidh sé d'acmhainn aige cumhacht a sholáthar do 450,000 teach idir an dá thír.

€1.3 billiún atá lamháilte faoi thuairim chostas an togra - ar comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí é - ach is cosúil gur thart ar €1.6 billiún a bheas ag teastáil ar deireadh.

Meastar go mbeidh an t-idirnascaire ag feidhmiú faoin mbliain 2026.