D'fhógair Stát-Rúnaí an Tuaiscirt Chris Heaton-Harris go bhfuil buiséad nua á leagan amach aige féin de bhrí nach bhfuil aon bhealach eile ann faoi láthair le gnóthaí airgeadais ó thuaidh a bhainistiú agus a choinneáil faoi smacht.

Tá Feidhmeannas Stormont ar fionraí ó thús an earraigh seo caite agus tá an DUP ag diúltú aon pháirt a ghlacadh ann arís nó go ndéanfar tuilleadh leasuithe ar Phrótacal an Tuaiscirt.

Fágann sin nach bhfuil airí in ann a gcuid oibre a dhéanamh agus nach bhfuiltear ag dul i ngleic mar a bheifí de ghnáth leis an easnamh £660 milliún sa bhuiséad ó thuaidh.

Dúirt Chris Heaton-Harris gur cúis mhór aiféala dó go gcaithfidh sé féin an cúram a ghlacadh ar láimh "ó loic polaiteoirí Stormont ar a ndualgas."

Thug sé fios freisin go gcaithfear reachtaíocht úr a thabhairt isteach le go mbeidh sé de chumhacht aige féin an buiséad a chur i bhfeidhm.

Mar sin féin, b'fhearr leis, arsa an Stát-Rúnaí, go dtiocfadh polaiteoirí Stormont ar a n-araíonacha.

"Mura mbeidh siad sásta le mo bhuiséadsa," ar sé, "níl le déanamh acu ach teacht le chéile iad féin, an Feidhmeannas a athbhunú agus an buiséad a leasú."

Thug sé le tuiscint go leagfar amach ciorruithe ar sheirbhísí poiblí sa bhuiséad atá sé a dhréachtú, ciorruithe a bheas níos measa anois, a mhaígh sé, mar gheall nár thug polaiteoirí Stormont aghaidh ar chúrsaí in am trátha.