Tá baill sa dá cheardchumann is mó sa tír tar éis glacadh leis an gcomhaontú nua pá san earnáil phoiblí.

91% de bhaill Fórsa a chaith vóta ar a shon. 90% de lucht SIPTU a bhí ina fhábhar.

Is cinnte anois go nglacfar i gcoitinne san earnáil leis an réiteach atá molta ag an Rialtas.

Mí Lúnasa a tháinig an Rialtas ar an socrú le lucht cinnireachta na gceardchumann san earnáil. Faoin moladh a bhí le cur as comhair a gcuid ball d'íocfaí 6.5% d’ardú le daoine as seo go ceann 2 bhliain: 3% siardhátaithe ó mhí Feabhra 2022, 2% ó Mhárta ’23 agus 1.5% nó €750 (pé acu is airde) ó Dheireadh Fómhair ’23.

Sin i dteannta an 2% d’ardú atá fós le n-íoc le lucht oibre faoin gcomhaontú is deirní a bhí i bhfeidhm "Building Momentum".

Inné ghlac Cumann na nAltraí agus na mBan Cabhrach leis an margadh agus ghlac Cumann na mBunmhúinteoirí agus Cumann Múinteoirí Éireann leis an tseachtain seo caite.