Tá an tOllamh Breda Smyth ceapaithe ina Príomhoifigeach Leighis sa Roinn Sláinte.

Bhí an tOllamh Smyth ina príomhoifigeach leighis eatramhaigh ó Mhí Iúil na bliana seo, i ndiaidh don ndochtúir Tony Holohan éirí as a ról.

Tá ardú ar chásanna Covid-19 agus meastar go bhfuil geimhreadh deacair eile roimh an tSeirbhís Sláinte.

Ag labhairt di ar RTÉ Radió a haon tráthnóna, Dúirt an tOllamh Smyth go bhfuil imní ag méadú maidir le líon na ndaoine san ospidéal le Covid-19.

Dúirt sí gur ar an meán go bhfuil tuairim is 60 othar in aghaidh an lae á dtógáil isteach in ospidéil na tíre le Covid-19 agus astu sin tá 70% os cionn 65 bliain d'aois.

Le linn na paindéime bhí an tOllamh Breda Smyth ina Stiúrthóir ar Roinn Sláinte Poiblí an Iarthair.

Bhí sí ina Ollamh ar mhíocaine sláinte poiblí in Ollscoil na Gaillimhe agus ina comhairleoir maidir le cúrsaí sláinte poiblí chomh maith.

D'fhógair an tAire Sláinte Stephen Donnelly an ceapachán nua i Ráiteas ón Roinn Sláinte.

Dúirt an tOllamh Symth gur lá iontach atá di féin agus dá teaghlach.