Tá an t-achomharc a bhí déanta ag duine don bheirt bhuachaillí a ciontaíodh i ndúnmharú Ana Kriégel i 2018 tarraingthe siar aige.

Ana Kriégel a dúnmharaíodh i 2018

Níos luaithe i mbliana, dhiúltaigh an Chúirt Achomhairc d'iarratas a bhí déanta ag an mbuachaill ar a dtugtar 'Buachaill B' air, fianaise nua a thabhairt isteach ag a achomharc.

Mhaígh sé go raibh agallaimh a rinne Gardaí easnamhach agus neamhoiriúnach.

Ar maidin dúirt abhcóide 'Buachaill B', James Dwyer go raibh fonn ar chliant an t-achomharc a bhí déanta aige in aghaidh a chiontaithe a tharraingt siar. Chualathas sa chúirt go bhfuil an buachaill sin anois 18 mbliana déag d'aois.

D'iarr an Breitheamh John Edwards ar 'Buachaill B' an raibh fonn air an t-achomharc a tharraingt siar agus ar thuig sé cén tionchar a bheadh aige seo ar chúrsaí.

Dheimhnigh an buachaill go raibh comhairle faighte aige óna ndlíodóirí agus go raibh fonn air an t-achomharc a tharraingt siar.

Níl aon imeachtaí cúirte eile le bheith ann maidir leis an gcás agus chuir an Breitheamh Edwards a chomhbhrón in iúl arís do mháthair Ana agus teaghlach Ana a bhí i láthair sa chúirt inniu.

Ní raibh aon achomharc déanta ag an mbuachaill eile ar a dtugtar 'Buachaill A' air i gcoinne a chiontaithe.