Beidh fás sa gheilleagar níos moille an bhliain seo chugainn ach ní tharlóidh cúlú eacnamaíochta a deir an Banc Ceannais.

Tá boilsciú níos forleithne anois agus beidh praghsanna fuinnimh níos airde ar feadh tréimshe níos faide.

Tá sé tuartha go dtitfidh an teacht isteach atá ag líonta tí i mbliana mar gheall ar bhoilsciú ach measann an Banc go mbeidh ardú tuarastail ann an bhliain seo chugainn agus an margadh fostaíochta fós láidir.

Deir an Banc Ceannais nach bhfuil os cionn leath do na beartais a fógraíodh i mBuiséad 2023 an tseachtain seo caite spriocdhírithe agus go bhféadfadh sé sin cur le cúrsaí boilscithe.

Deir an Banc go bhfuil 180,000 líon tí ag streachailt go mór agus go bhfuil níos lú ná €500 i gcoigilteas acu.

Tá foláireamh tugtha ag an mbanc má leanann praghsanna fuinnimh agus bia ag ardú tuilleadh go mbeadh níos mó tacaíochta ag teastáil ón ngrúpa seo.

Tá sé tuartha gur 2.3% fás sa gheilleagar baile a bheidh ann an bhliain seo chugainn, sin 2% níos ísle ná mar a bhí tuartha i réamhaisnéis samhraidh an bhainc.

Meastar go mbeidh boilsciú ag 6.3% an bhliain seo chugainn, 2% níos airde ná mar a bhí tuartha.