Tá plean ceadaithe ag an Rialtas chun 3 chreidmheas fuinnimh a íoc le gach líon tí sna 6 mhí atá amach romhainn.

Meastar go n-íocfar na creidmheasanna luach €200 i Mí na Samhna, Eanáir agus i Mí an Mhárta.

Fógraíodh i mBuiséad 2023 go n-íocfar €200 le gach líon tí trí bhabhta.

Tá plean le cur i bhfearas chun a chinntiú go bhfaighfidh an lucht siúil a íocann a gcuid billí leictreachais leis an Údarás áitiúil an creidmheas chomh maith.