Tá sé ráite i dtuarascáil de chuid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste go mbeidh ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte €657 a chaitheamh os seo go ceann seacht mbliana chun cosaint na heagraíochta i gcoinne cibirionsaithe a fheabhsú.

Rinneadh cibirionsaí fíorthromchúiseach ar chórais an HSE anuraidh. Deir an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste go raibh costas mór le híoc ag an stát as an ionsaí sin, ach nach féidir a meas go cruinn go fóill cén tionchar a bheas aige go fadthréimhseach ar chúram othar.

Admhaíonn an HSE nach bhfuil na daoine a ndearnadh sárú ar a bpríobháideachas curtha
ar an eolas go fóill

Deir an HSE gur sa ngearrthréimhse, gur chosain an t-ionsaí €100m. Ach gur san fhadthréimhse, go bhféadfadh an costas sin ardú go os cionn €500m.

Deir an Fheidhmeannacht nach bhfuil aon chásanna tógtha ina gcoinne go fóill ag daoine ar goideadh a sonraí príobháideacha. Ach admhaíonn siad nach bhfuil na daoine a raibh sárú i gceist leo curtha ar an eolas go fóill.

Tá sé molta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste gur chóir don bhFeidhmeannacht díriú ar chumarsáid éifeachtach a dhéanamh leis na daoine agus leis na páirtithe leasmhara eile ar goideach a sonraí san ionsaí.

Deir an Fheidhmeannacht go bhfuil an Coimisinéir Cosanta Sonraí curtha ar an eolas go bhfuil an HSE le tabhairt faoi phroiséas chun páirtithe leasmhara a chur ar an eolas faoi sháraithe príobháideachais.