Bhí 10,805 duine ag fanacht i lóistín éigeandála i mí Lúnasa, an líon is mó riamh agus ardú 200 ar líon na ndaoine a bhí ann i mí Iúil.

Léiríonn figiúirí nua atá curtha ar fáil ag an Roinn Tithíochta go raibh 7,585 duine fásta agus 3,220 páiste i gcóiríocht éigeandála ag deireadh mhí Lúnasa.

I lóistín den chineál sin sa bpríomhchathair a bhí 70% de na daoine.

Dúirt Clann Shíomóin na hÉireann gur scéal gránna amach is amach é seo agus gur údar imní é gur in olcas atá cúrsaí ag dul agus an geimhreadh ag teannadh linn.

Dúirt Clann Shíomóin na hÉireann gur scéal gránna amach is amach é seo

Thug siad le fios go gcaithfeadh an rialtas tabhairt faoin ngéarchéim seo mar a thug siad faoi ghéarchéim Covid 19 má theastaíonn uathu líon na ndaoine gan lóistín buan a laghdú.

Mhol siad gur chóir 5,000 teach nach bhfuil duine ar bith ina gcónaí iontu a athchóiriú agus a chur ar fáil do dhaoine atá ar an liosta feithimh le haghaidh teach a fháil le fada.

Thug Clann Shiomóin le fios go bhfuil go leor daoine ina gcónaí i gcóiríocht éigeandála faoi láthair go bhfuil postanna acu. Ní thuigeann a gcomhghleacaithe, fiú, go bhfuil siad i gcruachás mar seo. Dúirt siad freisin go bhfuil go leor daoine aosta ag fanacht i lóistín den chineál sin. Tá fadhbanna casta sláinte ag sciar mór díobh agus níor shamhlaigh siad raibh go mbéidís sa tsáinn seo.