Ní mór don Gharda Síochána na próisis atá i bhfeidhm acu le dul i ngleic le glaonna éigeandála a fheabhsú a deirtear i dtuarascáil ón Údarás Póilíneachta.

Laigeacht ollmhór atá ann de réir na tuarascála nach ndéantar taifead ar ghlaonna éigeandála ag stáisiúin Gardaí áitiúil.

D'éist na hiniúchóirí neamhspleácha a dhréachtaigh an tuarascáil seo don Údarás Póilíneachta le taifid d'os cionn dhá chéad ghlaoch gutháin éigeandála chuig an Garda Síochána le hanailís a dhéanamh ar an seirbhís a cuireadh ar fáil dóibh.

Léirigh an t-iniúchadh gur caitheadh ar bhealach cúirtéiseach agus éifeachtach leis an gcuid is mó acu ach nach raibh aon rialtacht le brath maidir leis an seirbhís in aon cheann den cheithre ionaid réigiúnda de chuid an Gharda Síochána.

Is beag fianaise atá ann de réir na tuarascála go raibh maoirseoireacht chuí á ndéanamh ar an gcaoi go mbíonn Gardaí ag déaláil le glaochanna éigeandála.

Tuairiscíodh chomh maith nach raibh an t-eolas a bhí á gcur ar fáil ag daoine á thaifead i gceart.

Mar thoradh ar seo tharla sé amantaí gur cuireadh Gardaí chuig an láthair mícheart agus nach bhféadfaí glaoch ar ais ar an té a rinne teagmháil leis an Gharda Síochána sa gcéad dul síos.

Dúradh freisin gur laigeacht ollmhór atá ann nach bhfuil taifead á ndéanamh ar ghlaonna éigeandála in oifigí réigiúnacha de chuid an Gharda Síochána.

Molann an Tuarascáil go gcuirfí na acmhainní chuí ar fáil chun déileáil le ghlaonna mar seo.

Beidh maoirseacht ar an gcóras mar chroí lár don obair seo amach sa todhchaí a dúradh.

Tuarascáil neamhspleách foilsithe don Údarás Póilíneachta

Dúirt cathaoirleach ar an Údarás Póilíneachta Bob Collins go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh muinín ag an bpobal sa chóras chun glaochanna éigeandála a dhéanamh agus go mbeidh an tÚdarás ag cur leis an maoirseacht sin.