Tá na Gardaí i gCorcaigh ag fiosrú eachtraí éagsúla inár bualadh faoi fheithiclí de chuid na nGardaí aréir.

Gortaíodh beirt Gharda sna heachtraí.

Damáiste déanta do fheithiclí na nGardaí i gCorcaigh

Ó tharla nár stop veain i gceantair Mhachain b'éigean gaireas a úsáid chun an fheithicil sin a stopadh.

Gabhadh fear sna 30í ina dhiaidh sin.

Tá an té sin á cheistiú faoi alt a 4 den Acht um Cheartas Coiriúil ag Stáisiún na Smachtlainne i gCorcaigh.

Deir na Gardaí go raibh roinnt daoine, leanaí ina measc sa veain ag an am agus gur tugadh iad ina dhiaidh sin chomh fada le hOspidéal na hOllscoile i gCorcaigh.

Tuairiscítear nach bhfuil aon nduine gortaithe go dona.

B'éigean cóir leighis a chur ar na Gardaí san ospidéal chomh maith.

Déanadh roinnt mhaith damáiste do dhá fheithicil de chuid na Gardaí

Déanadh roinnt mhaith damáiste do dhá fheithicil na nGardaí agus déanadh damáiste freisin do thrí fheithicil eile.

Tá na Gardaí atá i mbun fiosraithe ag impí ar aon nduine a bhfuil aon eolas acu faoina heachtraí eagsúla, dul i dteagmháil leo.