Tá an rialtas le dhá scéim nua a fhógairt amárach sa bhuiséad chun cuidiú le gnónna a gcuid billí fuinnimh a íoc.

Tuigtear gur fiú €200m an chéad scéim agus is é Fiontar Éireann a bheas á reáchtáil. Díreofar sa scéim sin ar ghnónna déantúsaíochta a dhéanann a gcuid táirgí a easportáil agus a mbíonn go leor fuinnimh de dhíth orthu.

Beidh comhlachtaí in ann suas le €2m de chúnamh a fháil. Ach beidh orthu plean a chur ar fáil chun a léiriú cén chaoi a bhfuil sé i gceist acu teacht slán tríd an ngéarchéim agus smacht a choimeád ar a gcuid billí fuinnimh.

Faoin tarna scéim, tá an stát chun suas le 40% den ardú ar phraghsanna fuinnimh a íoc ar son comhlachtaí ar bun sealadach.

Tuigtear go mbeidh teorainn €10,000 in aghaidh na míosa ag gach gnó.

Is fiú €1bn an scéim sin agus is iad na Coimisinéirí Ioncaim a bheas á reáchtáil.

Idir an dá linn, tuigtear go bhfógrófar scéim nua iasachtaí do ghnónna sa bhuiséad amárach, faoina mbeidh comhlachtaí in ann airgead a fháil ar ráta úis íseal.