Fágann an cháin amhantair chorparáide go bhfuil an Státchiste anois ag tabhairt isteach níos mó airgid ná atá á chaitheamh aige, rud a chiallaíonn go mbeidh an farasbarr de bhreis is €4.4 billiún sa Státchiste luachmhar nuair atá rioscaí agus amhantair ag méadú ar fud an domhain.

Dúirt an tAire Airgeadais Paschal Donohoe an méid sin i Luimneach ar maidin is é ag tagairt don fharasbarr d'airgeadas poiblí a foilsíodh i bPáipéar Bán óna Roinn aréir.

Ceaptar go méadóidh an farasbarr sin ó €4.4bn go dtí €12bn an bhliain seo chugainn ach níl cinntí bhuiséad na seachtaine seo chugainn san áireamh san fhigiúr sin.

D'fhoilsigh an Roinn Airgeadais na figiúirí ag meán oíche aréir.

I mí Iúil cheartaigh an Rialtas a réamhaisnéis ón easnamh a bhí tuartha acu roimhe sin go dtí farasbarr beag de €1.2bn.

Is iad na fáltais nach bhfacthas riamh go dtí seo de €21bn ó chánacha chorparáide is cúis leis an athrú chun feabhais seo.

Meastar go leanfaidh an borradh san fháltas ó chánacha corparáide ar aghaidh an bhliain seo chugainn, rud a fhágfaidh farasbarr de €11.78bn san airgeadas poiblí.

Ach seo sa chás nach ndéanfaí cinneadh ar bith ar lá an Bhuiséid an tseachtain seo chugainn. Meastar go mbainfidh an méadú caiteachais a táthar a thuar le dhul i ngleic leis an chostas ard maireachtála, ailp as na figiúirí farasbairr.

Léiríonn an Páipéar Bán chomh maith an méadú atá ag teacht ar an chostas a bhaineann le fónamh a dhéanamh ar an bhfiachas náisiúnta.

Deirtear chomh maith go mbeadh easnamh de €4.5bn ann i mbliana agus farasbarr €1.78bn ann an bhliain seo chugainn dá mbainfí amach an sciar den cháin chorparáide a ndearctar air mar cháin amhantair.