Beidh lear mór imeachtaí ceoil, damhsa, filíochta agus araile ar siúl anocht chun Oíche an Chultúir a cheiliúradh.

In iomlán, beidh rogha 1,700 ócáid ealaíonta agus cultúrtha ar fud na tíre.

Is iad Comhairle na nEalaíon a eagraíonn Oíche an Chultúir chuile bhliain. Deir siad gur deis atá don phobal teagmháil phearsanta a dhéanamh le heispéiris chultúrtha náisiúnta, nó ina gceantar áitiúil féin.

Is féidir cuairt a thabhairt ar iarsmalann nó ar cheardlann nó freastal ar sheó beo.

Tá Oíche an Chultúir a reáchtáil le seacht mbliana déag anuas agus fiú i rith na paindéime, bhí imeachtaí ar siúl ar líne.

A bhuíochas le Comhairle na nEalaíon agus leis na comhairlí áitiúla ar fud na tíre, a deir lucht a heagraithe, tá na himeachtaí ar fad ar fáil saor in aisce.