Tá an Rialálaí Fuinnimh ag moladh go ngearrfaí táillí sa mbreis ar thomhaltóirí móra leictreachais agus ar lucht soláthair leictreachais ar mhaithe leis an éileamh ag na huaireanta den lá nuair is mó an tarraingt ar chumhacht a laghdú agus an baol don soláthar amach sa ngeimhreadh a mhaolú.

Beidh na moltaí faoi bhráid an phobail ar feadh tréimhse comhairleoireachta a mhairfidh coicís ach deir an gníomhaire gréasáin Eirgird nach leor an tréimhse sin. Dhá bharr sin, agus ar chúiseanna eile a deir siad, níl Eirgird ag tacú leis na moltaí.

€26 breise sa mbliain a chosnódh sé ar ghnáth-theaghlach a deir an Rialálaí

Deir an Coimisiún um Rialáil Fóntais go bhfuil an tír i gcontúirt ó dhúshláin mhóra don soláthar leictreachais sna míonna atá romhainn.

Deir siad go bhfuil stáisiúin ginte cumhachta atá tar éis dúnadh; nach bhfuil dóthain cumais ann soláthar sa mbreis a ghineadh; nach féidir ach go huaineach brath ar chumhacht ón ngaoth; agus go bhfuil an t-éileamh ag fás as cuimse.

Mar gheall air sin ar fad, - leis an éileamh a laghdú agus le ghabháil i ngleic leis an gcostas sa mbreis ar leictreachas a chuir ar fáil, - atá an Coimsiún ag moladh táillí sa mbreis ar chumhacht a úsáid idir a 5 agus a 7 tráthnóna gach lá.

Bheadh táillí níos airde ar oll-thomhaltóirí ar nós lár-ionaid sonraí de réir na moltaí.

Measann an Rialálaí gur €26 sa mbreis sa mbliain a chuirfeadh sé ar bhillí teaghlaigh.

Ach bheadh sé níos daoire a deir an Coimisiún gan tada a dhéanamh.