Tá Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2022 faoi lán seoil ar fud na tíre agus i mbliana is é téama na hinbhuanaitheachta atá go mór chun tosaigh.

I nGaillimh tá cuid mhór imeachtaí agus cainteanna ar siúl as seo go dtí Dé Domhnaigh chun Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta a cheiliúradh.

Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta a cheiliúradh i nGaillimh inniu

Ó cheann ceann na tíre tá daoine ag tarraingt ar mhúsaeim agus láitreacha éagsúla chun blaiseadh a fháil de na imeachtaí stáiriúla, mara, cúlturtha, acadúla agus imeachtaí eile atá ar bun agus seachtain náisiúnta na hoidhreachta faoi lán seoil.


I nGaillimh beidh cainteanna ar siúl tráthnóna ag Halla an Chladaigh agus na cainteoirí ag gabháil síos go tóin na farraige chun stair mhuirí an chontae a thabhairt chomh fada le solas an lae.


Tráthnóna Dé Domhnaigh labhróidh Donncha Ó hÉalaithe faoi na contúirtí a bhí roimh iascairí agus iad ag seoladh ó thonn go tonn i gCuan na Gaillimhe le linn an chéad Chogadh Domhanda.

As seo go dtí Dé Sathairn beidh cainteanna agus súilóidí saor in aisce ag Músaem Cathrach na Gaillimhe ón mheán lae go dtí haon a chlog.


Beidh deis ag na daoine a bheidh i láthair foghlaim faoin stair agus an béaloideas a bhaineann le hAbhainn na Gaillimhe agus Loch Coirib.

Beidh tuilleadh ag Darren Ó Dubhgáin ar Nuacht TG4 ag a 7 tráthnóna