Bhí cúpla céad duine a chuireann seirbhísí oideachais & cúram luath-óige ar fáil i mbun léirsithe i mBaile Átha Cliath inniu le chun tuilleadh maoinithe a éileamh don earnáil.

Deir Cónaidhm na Soláthraithe Luath-Óige nach leor an bunmhaoiniú a chuirtear ar fáil faoin Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige agus go ndúnfaidh os cionn 250 soláthróir a ndoirse an bhliain seo chugainn dá bharr.

Ní leor an bunmhaoiniú a chuirtear ar fáil faoin Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige
a deir Cónaidhm na Soláthraithe Luath-Óige

Le boilsciú, níl na seirbhísí inmharthana anois agus druidfear doirse, a dúradh inniu.

Shiúl na léirsitheoirí ón Dáil chomh fada leis an Roinn Leanaí le cruinniú a lorg leis an Aire Leanaí nó feidhmeannaigh sinséaracha ón Roinn ach dúradh leo nach raibh fáil ar éinne le labhairt leo inniu.

I ráiteas tráthnóna, dúirt an Roinn Leanaí go raibh dianchainteanna acu le gairid leis an gCónaidhm agus le soláthroirí eile ar cheist an bhun mhaoinithe.

Bhuail an tAire leo i mí na Bealtaine agus mí Meitheamh agus tá cuireadh faighte acu chuig cruinniú eile le páirtithe leasmhara an tseachtain seo a dúradh.