D'fhéadfadh athruithe móra a bheith i ndán don Bhord Pleanála mar thoradh ar thuarascáil ó abhcóide sinsearach faoi iar-Leaschathaoirleach an Bhoird a bheith seolta chuig An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus chuig na Gardaí.

Deir an tAire Tithíochta Darragh O’Brien gur mian leis tuarascáil an abhcóide Remy Farrrell a fhoilsiú ach go gcaithfidh sé fanacht le tuairim ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ar dtús maidir le Paul Hyde.

D’éirigh Paul Hyde as an bpost mí Iúil i ndiaidh líomhaintí faoi choimhlintí leasa i gcásanna pleanála agus iompar míchuí ina fhógraí dlíthiúla don Bhord.

Tá na líomhaintí ar fad séanta ag Paul Hyde.

An foilseachán ar-líne TheDitch.ie agus meáin eile a tharraing aird ar an mBord Pleanála nuair a cheistigh siad an raibh coimhlintí leasa i gceist le cinntí a rinne an Bord ar achomhairc éagsúla.

Ó 2019 a bhí Paul Hyde ina leaschathaoirleach ar an mBord, ach an mhí seo caite, d’éirigh sé as i ndiaidh ceisteanna faoina chuid infheistíochta féin i sealúis, faoina chuid fiacha agus faoi ar fhógair sé mar is ceart coimhlintí leasa don Bhord Pleanála féin.

Tá na líomhaintí sin go léir séanta aige.

Cheap an tAire O’Brien an tAbhcóide Sinsearach Remy Farrell leis an scéal a fhiosrú.

Tá an tuarascáil sin anois curtha faoi bhráid Oifig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, na Gardaí agus An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

Faoin Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí treoir a thabhairt don Aire an bhfuil nó nach bhfuil gá le himeachtaí dlí a thionscain mar thoradh ar chuid ar bith den tuarascáil.

Tá leasuithe iarrtha ag an Aire O’Brien ar an mBord Pleanála, ina measc:

  • Athbhreithniú neamhspleách ón Rialálaí Pleanála, Niall Cussen, ar eagar an Bhoird
  • Earcú 24 ball breise foirne don Bhord leis an ualach oibre a mhaolú
  • Athrú ar mhodhanna le baill an Bhoird a cheapadh
  • Deireadh le cinntí achomhairc ó phainéal nach bhfuil níos mó ná beirt air.
  • Comhairleoir sinsearach dlí a earcú don Bhord
  • Tuairiscí míosúla ón mBord ar a rialú corparáideach

I ráiteas ón mBord inniu, dúirt siad go mbeadh siad ag comhoibriú leis an tuarascáil atá déanta agus go bhfuil athbhreithniú dá gcuid féin ar bun acu ar a gcuid oibre.

Beidh tuilleadh faoin scéal seo ag Ailbhe Ó Monacháin ar TG4 @1900