Tá fear cúisithe sa gcúirt faoi dhúnmharú Sheán McCarthy a fritheadh marbh in árasán ar Bhóthar Acla i nDroim Chonrach i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn seo caite.

Tugadh tuairisc do na Gardaí go raibh Seán McCarthy ar iarraidh an dara lá de mhí Lúnasa. 4 lá dar gcionn a fritheadh a chorp.

28 a bhí sé agus b'as Crann Phapáin sa gCúlóg dó.

Tugadh Dean Caffrey, 36, as Bóthar Acla os comhair Chúirt Dúiche Átha Cliath ar maidin.

Thug an Garda Niall Minnock as Stáisiún Gardaí Sheantraibh le fios gur ghabh sé Dean Caffrey ag Stáisiún Chluain Tarbh agus gur chuir sé an dúnmharú ina leith.

Níor thug Dean Caffrey aon fhreagra tar éis dó a bheith cúisithe. Ghlac an Breitheamh Conall Gibbons le hiarratas ar chúnamh dlí.

Cuireadh siar faoi choinneáil é i bPríosún Chnoc na Seamar agus beidh sé os comhair cúirte arís faoi cheann seachtaine.