Tá ceithre chúis déag a bhaineann le ráitis bhréagacha agus tuairiscí bréagacha a dhéanamh faoi dhaoine curtha i leith mná as Corcaigh.

Sin í Sonya Egan, 43 bliain d'aois, as Lios Cara, na Cillíní, Co Chorcaí, a tugadh os comhair Chúirt Dúiche Chorcaí inniu agus í cúisithe i ráitis bhréagacha agus tuairiscí bréagacha a dhéanamh faoi naonúr.

Dúirt Garda sa chúirt nach ndúirt Sonya Egan aon cheo nuair an cuireadh na cúisimh ina leith i Stáisiún Gardaí Shráid Anglesea i gcathair Chorcaí ar maidin inniu.

Thug an Garda le fios go mbaineann na cúisimh le ráitis bhréagacha agus tuairiscí bréagacha a líomhnaítear a rinne Sonya Egan faoi thriúr ban agus faoi sheisear fear i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh idir 2016 agus 2020.

Dúradh chomh maith gur ordaigh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí an cúisí a chur ar a triail sa Chúirt Chuarda Choiriúil amach anseo.

Roimhe sin, tá Sonya Egan le teacht os comhair Chúirt Dúiche Chorcaí arís ar an 14 Meán Fómhair nuair a sheirbheáilfear an Leabhar Fianaise uirthi.

Ceadaíodh í a ligean amach ar bannaí faoi réir coinníollacha áirithe agus lamháladh saorchúnamh dlí di.

Ní mór di gan aon teagmháil a bheith aici leis an naonúr atá i gceist sa chás ná le Gardaí atá ag fiosrú an cháis.