Níl deireadh fos le brothall an tsamhraidh agus é á thuar ag Met Éireann go mbeidh sé ag caitheamh teaspaigh ar fud na tíre ar feadh cúig lá ó arú amárach.

Beidh an teocht chomh hard le 25 céim - nó níos airde fós in áiteanna - ach beidh sé níos fionnuaire cois cósta de bharr an fheothain.

Tá dhá bhord ar gach uile bhád agus i dteannta an taitinimh a bhainfear as an scalladh gréine is mídheas a leithéid d'aimsir in amanna chomh maith, a deir Met Éireann.

Táthar ag achainí súil a choinneáil ar dhaoine leochaileacha, mar dhaoine scothaosta, nach mbíonn chomh buíoch as an mbruth teasa.

Mar is iondúil, nuair a bhíonn an ghrian ag taithneamh, moltar gan a bheith spárálach ar an ungadh díonta cnis - fachtóir 50+ i gcás leanaí, fachtóir 30+ ar a laghad le haghaidh daoine fásta.

Tá sé tugtha le fios ag Uisce Éireann go bhfuil dóthain uisce i dtaiscumair na tíre, cé is moite den chorrcheann.

Deir an comhlacht go bhfuil uisce gann i dtrí áit déag ach go bhfuil tancaeir curtha ar fáil agus srianta curtha i bhfeidhm ionas nach mbeidh aon dream thíos leis go mór.