Bhásaigh scór daoine le Covid-19 in imeacht seachtaine sa Tuaisceart le gairid, de réir figiúirí nua ó áisíneacht staidrimh na Roinne Airgeadais ó thuaidh.

Baineann na figiúirí seo leis an tseachtain ón 22 Iúil go dtí an 29 Iúil.

Fágann seo gur 4,785 duine le Covid-19 a cailleadh sa Tuaisceart ó mhí an Mhárta 2020, tús na paindéime.

Tá an líon seo daoine níos airde ná a bhfuil taifeadta ag an Roinn Sláinte ó thuaidh. Sin mar gheall go mbaineann an áisíneacht staidrimh leas as faisnéis bhreise.

Dúradh chomh maith go raibh 74% de na daoine le Covid-19 a cailleadh ó thuaidh ó thús na paindéime, go raibh siad 75 bliain d'aois nó níos sine.