Thit an ráta dífhostaíochta go 4.2% i mí na Bealtaine agus i mí Iúil araon, de réir figiúirí nua agus athbhreithnithe ón bPríomh-Oifig Staidrimh. Sin an ráta is ísle ón mbliain 2001.

Bhí sé tugtha le fios i bhfigiúirí sealadacha a eisíodh roimhe seo gur 4.7% a bhí sa ráta dífhostaíochta i mí na Bealtaine.

Is féidir a rá gur suntasach an laghdú atá tagtha ar an ráta dífhostaíochta le bliain. 5.8% a bhí ann i mí Iúil anuraidh i gconchlann le 4.2% i mí Iúil i mbliana.

Sin difríocht 36,000 duine nuair a chuirtear imthosca séasúracha san áireamh, a dúradh.

Thug an Phríomh-Oifig Staidrimh le fios chomh maith go raibh 113,000 duine dífhostaithe an mhí seo caite i gcomórtas le 113,900 i mí an Mheithimh.

Fir ab ea 58,200 den dream a bhí dífhostaithe san Iúil le hais 59,600 i Meitheamh. Mná ab ea 54,800 díobh le hais 54,300 an mhí roimhe.

Ina aghaidh sin, ámh, d'ardaigh an ráta dífhostaíochta i measc daoine óga ó 10.8% go 10.9% i gcaitheamh na míosa céanna.

Thug an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta le fios an mhí seo caite gur dóichí go dtitfeadh an ráta dífhostaíochta go 4% an chéad bhliain eile.

Deirtear go bhfuil go leor oibrithe ardoilte ón iasacht á mealladh chun na tíre seo i gcónaí ag leithéidí comhlachtaí teicneolaíochta, airgeadais agus seirbhísí proifisiúnta.

Tháinig borradh faoi na hearnálacha sin i gcaitheamh na paindéime Covid-19, tráth a bhí neart earnálacha eile ag meath.