Tá coirp agus taisí 27 duine fós gan aithint in áiteanna éagsúla ar fud an Stáit, de réir faisnéise atá curtha ar fáil ag cróinéirí na tíre don Roinn Dlí agus Cirt.

Tá seachtar fireannach agus triúr baineannach ina measc ach tá inscne na ndaoine eile do-aitheanta faoi láthair.

D'iarr an Roinn Dlí agus Cirt an fhaisnéis a chur ar fáil le súil í a thabhairt le chéile i mbunachar sonraí náisiúnta.

Thug an tAire Dlí agus Cirt Helen McEntee le fios freisin go raibh sé i gceist an bunachar sonraí seo a nuashonrú ar bhonn bliantúil feasta.

Dhearbhaigh sí go mbeadh teacht ag an nGarda Síochána agus ag fóiréinseolaithe an Stáit ar an mbunachar sonraí agus dúirt go raibh súil aici go gcuideodh sé leo bás agus beatha dhaoine a fhiosrú tuilleadh.

Dúirt Dermot Browne ón Líne Chabhrach Náisiúnta um Dhaoine ar Iarraidh go raibh súil aigesean go raibh an fhaisnéis a chuir na cróinéirí ar fáil, go raibh sí cruinn.

Tar éis gur coirp agus taisí 27 duine atá gan aithint go hoifigiúil, a dúirt sé, tá os cionn 800 duine ar iarraidh in Éirinn.

Ar a shon sin, dúirt an Brúnach gur údar dóchais agus sóláis do theaghlaigh na ndaoine sin an bunachar sonraí nua.

Dar leis an Ollamh Denis Cusack, a bhí ina chróinéir i gCo Chill Dara tráth, go mb'iontach an áis an bunachar sonraí atá le bunú, go háirithe nuair is bás a bhfuil amhras faoi atá i gceist.