I gCúirt Chuarda Choiriúil Phort Láirge, gearradh téarma príosúin trí mhí ar bhean a ciontaíodh anuraidh i ndúnorgain a linbh nuabheirthte ceithre bliana ó shin.

Sin í Caitlin Corcoran, 23 bliain d'aois, a bhfuil seoladh aici i mBaile na Lorgan, Co Mhuineacháin, ach a mbíodh cónaí uirthi i gCnoc na Siúire i gcathair Phort Láirge.

Dúradh ina triail go ndúirt sí leis na Gardaí gur rug sí an leanbh i leithreas in ionad sláinte, ach nach raibh a fhios aici go raibh an cailín óg fós ina beatha agus gur chuir sí í i gcanna bruscair.

Bhí an leanbh fós beo ag an am ach fuarthas marbh í sa channa bruscair roinnt uaireanta an chloig ina dhiaidh sin nuair a thug foireann an ionaid sláinte faoi deara nach raibh Caitlin Corcoran ag iompar níos mó.

Bhí Caitlin Corcoran tar éis dul chuig an ionad sláinte in éineacht lena máthair mar gheall go raibh a droim ag cur as di agus go raibh iatacht ag dul di, mar a dúirt sí.

Ciontaíodh í i ndúnorgain agus i bhfaillí a dhéanamh sa leanbh agus cuireadh siar faoi choinneáil í an mhí seo caite.

Dúirt an Breitheamh Eugene O'Kelly ag an am gur cás an-bhrónach agus tragóideach a bhí ann.

I litir a scríobh sí chuig an mbreitheamh, dúirt Caitin Corcoran go raibh an-aiféala uirthi faoinar tharla agus d'iarr sí air breathnú ar a cás go trócaireach agus go tuisceanach.

Ghlac an breitheamh leis go raibh an tragóid tar éis goilleadh go mór ar an mbean óg agus ghearr sé príosún trí bliana agus trí mhí uirthi, ach chuir sé na trí bliana ar fionraí.