Dúirt an Príomhoifigeach Leighis Gníomhach, an tOllamh Breda Smyth, go bhfuil an líon cásanna Covid-19 sa tír seo ag ardú an t-am ar fad agus go bhfuil an fo-athraitheach is deireanaí ar an víreas níos tógálaí nach aon cheann eile a bhí ann roimhe seo.

Dhearbhaigh an tOllamh Smyth go bhfuil 849 duine le Covid-19 in ospidéil ar fud na tíre inniu agus gur cuireadh 137 díobh in ospidéil aréir.

Thug sí le fios go bhfuil thart ar 125 duine ar an meán á gcur in ospidéil gach lá agus gur daoine scothaosta is ea a bhformhor.

Dúirt sí, áfach, nach bhfuil an dara teanndáileog den vacsaín faighte fós ag leath na ndaoine atá i dteideal í a fháil agus d'iarr sí ar na daoine sin gan a thuilleadh moille a dhéanamh.

D'iarr sí ar dhaoine chomh maith cumhdaigh éadain a chaitheamh ar bhusanna, ar thraenacha agus in áiteanna eile a dtagann go leor daoine le chéile.

Maidir le daoine a raibh Covid-19 orthu cheana, dúirt an tOllamh Smyth go bhféadfaidís an galar a tholgadh arís ach nach mbeadh an dream a fuair an vacsaín chomh breoite an uair seo.

Tá 3,000 cás den ghalar á dtaifeadadh gach uile lá, a dúirt sí, ach ghac sí leis go bhfuil a lán cásanna eile ann nach bhfuil á dtaifeadadh go hoifigiúil.

Thug an Tánaiste Leo Varadkar le fios nach dtabharfadh an Rialtas srianta breise isteach as seo go deireadh an tsamhraidh ach dúirt sé, mar sin féin, go bhfuil imní air faoin gcéad ráig eile sa gheimreadh, tráth a bheas ráig den fhliú ann chomh maith.