Tá sé tugtha le fios ag Comhairle Chomhairleach Bhuiséadach na hÉireann nár chóir don Rialtas a bheith i dtaobh le cáin chorpardáide le harduithe ar chaiteachas poiblí a mhaoiniú i bhfad na haimsire.

Ag trácht a bhí an Chomhairle Bhuiséadach ar an Ráiteas Eacnamaíochta Samhraidh a d'eisigh an Rialtas inné.

Eagraíocht reachtúil neamhspleách atá sa Comhairle Bhuiséadach a dhéanann measúnú ar réamhaisnéis eacnamaíochta an Rialtais agus ar dhearcadh an Rialtais ar chúrsaí airgeadais.

De réir an Ráitis Eacnamaíochta Samhraidh, tá sé ar intinn ag an Rialtas luach €6.7 billiún de bheartais chaiteachais agus chánach a fhógairt sa Bhuiséad ar an 27 Meán Fomhair.

Tá an méid cánach corparáide a tugadh isteach ardaithe go mór agus measann an Rialtas go mbeidh barrachas thart ar €2 billiún ann i mbliana agus arís an bhliain seo chugainn.

Murach an barrachas cánach corparáide seo, bheadh easnamh €7 mbilliún sa Státchiste, de réir fhigiúirí an Rialtais.

Go deimhin, admhaítear sa Ráiteas Eacnamaíochta Samhraidh go bhfuil baol ag baint le bheith i dtaobh le cáin ó dhornán beag comhlachtaí ilnáisiúnta.

Deirtear go bhfuil deich gcomhlacht ilnáisiúnta ag íoc 50% den cháin chorparáide ar fad atáthar a thabhairt isteach.

Is iad na deich gcomhlacht chéanna sin chomh maith a íocann 12.5% den cháin ar fad a thugann an Stát isteach.

Creideann an Chomhairle Bhuiséadach nár chóir arduithe ar chaiteachas poiblí a mhaoiniú leis an gcáin chorparáide seo agus gurbh fhearr an t-airgead a chur i dtaisce le haghaidh lá an riachtanais.

Roimhe seo, bhí uasteorainn 5% ar an meán ar arduithe ar chaiteachas poiblí ach tá sé i gceist ag an Rialtas an riail seo a mhaolú.

Thug an Chomhairle Bhuiséadach le fios gur stuama an beart é seo i bhfianaise an ráta boilscithe a bheith chomh hard faoi láthair.