Tá an ráig is deireanaí de Covid-19 ag luí go trom ar ospidéil agus ní cosúil go bhfuil daoine chomh maith agus a bhíodh ag féin-aonrú nuair a thagann siomptóim orthu ar dtús.

Sin é a deir ceannaire Covid-19 Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann an Dr. Nuala O'Connor.

Feictear do dhochtúirí teaghlaigh, a deir sí, go mbíonn othair tar éis dul amach go sóisialta nó ag an obair faoin am a ndéanann siad teagmháil lena ndochtúir, agus go mbíonn siomtóím orthu go tréan.

Níor cheart, a deir Nuala O’Connor, d’aon duine dul ag an obair má tá siomptóim ar bith orthu, ná páistí a chur chuig campaí samhraidh nó cóisirí agus siomptóim nó slaghdáin orthu.

'Feiceann muid go leor Covid tar éis imeachtaí sóisialta ar nós bainseacha agus sochraidí’ a deir sí, ‘agus is nuair atá na siomptóim ort ar dtús is mó atá an galar tógálach uait’.

Tá ‘go leor Covid’ sa phobal anois agus é sin ag cur isteach ar obair na ndochtúirí teaghlaigh agus ar ospidéil.

Inniu, tá 885 othar in ospidéil agus an víreas orthu, ardú 59 ar an lá roimhe.

33 díobh sin atá in aonaid dhianchúraim.

Cuireann líon ard cásanna Covid brú breise ar ospidéil agus beartais go leor le leanúint chun an infhabhtú a chosc agus a smachtú. Cuireann sé seo moill ‘ar gach rud’ a dúirt an Dr. O'Connor agus ciallaíonn sé sin go bhfuil cúraim eile á gcur go leataobh.

Mhol sí go láidir do dhaoine gan bheith ag fanacht go mbeidh teanndáileog a bheidh dírithe ar an athraitheach Omicron, ó nach fios cén uair a bheidh a leithéid ann.

B’fhearr, a dúirt Nuala O’Connor, an teanndáileog atá anois ann a ghlacadh agus leas a bhaint as an gcosaint bhreise a thugann sé sin.