Inniu a dhéanfar Sceilg Mhichíl a athoscailt do chuairteoirí tar éis mhaidhm charraige ansiúd an mhí seo caite.

Cuid lárnach den turasóireacht i gCiarrraí Theas é an suíomh Oidhreachta Domhanda UNESCO seo.

Ina mílte a thagann cuairteoirí, na báid á bhfágáil ag bun na carraige le dul ag dreapadh chuig áitrimh ársa na mannach ar an mullach.

Téann na mílte eile timpeall na carraige sna báid turais, agus chomh mhaith leis an lonnú daonna, meallann lonnú na n-éan ar an gcarraig lucht éaneolaíóchta freisin.

An 14 Belataine a d'oscail séasúr na gcuairteoirí, ach chuir an mhaidhm charraige dúnadh ar an ionad go gairid ina dhiaidh sin.

Cé nár gortaíodh aon duine, b'éigean an smionagar a ghlanadh agus deisiú a dhéanamh sula gcéadófaí don ionad oscailt arís.

Sceilg Mhichíl reopened to visitors on 14 May, and was open for less than a month when a rockfall forced its closure.

Tá ardú tagtha ar líon na gcuairteoirí ó bhí an charraig le feiceáil i roinnt scannán Star Wards, 15,000 a tháinig i 2019, and bhliain roimh thús na paindéime Covid-19.