De réir iniúchadh náisiúnta inmheánach a rinne Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (HSE) rinneadh orgáina loisceadh ag roinnt ospidéal ar fud an stáit, rud atá in aghaidh threoirlínte na Feidhmeannachta féin.

Eolas é seo atá faighte RTÉ Investigates, agus rinneadh an t-iniúchadh seo de bhun chlár sa tsraith anuraidh, a thaispeáin gur chuir Ospidéal Máithreachais na hOllscoile, Corcaigh orgáin 18 mbabaí chuig an mBeilg i 2020 lena loisceadh.

Rinneadh seo i nganfhios dá dtuismitheoirí. Cuireadh dramhaíl chliniciúil anonn ag an am céanna.

I ndiaidh an chláir, dúirt an Taoiseach Micheál Martin leis an Dáil go raibh faisnéis á lorg ó ospidéil ar fud an stáit ag an Aire Sláinte Stephen Donnelly faoi chomh forleathan is a bhí an cleachtas.

Deir caighdeáin an HSE go gcaithfear tacú le teaghlach an té a bhfuil a orgáin coinnithe tar éis scrúdú iarbháis, agus an tacaíocht sin a thabhairt ar dhá bhealach. Rogha amháin é na horgáin a thabhairt ar ais don teaghlach. An rogha eile é na horgáin a chur de láimh ar son an teaghlaigh agus ar bhealach tuisceanach trína gcur i gcré na cille nó trína gcreimeadh,.

I gcás na 18 mbabaí ag CUMH ar cuireadh a gcuid orgán lena loisceadh, dúirt roinnt de na tuismitheoirí sin nár thuig siad i gceart céard a tharla go bhfaca siad clár RTÉ Investigates anuraidh.

D'aimsigh an t-iniúchadh náisiúnta roinnt cásanna eile, ina measc cás bheirt bháibíní a rugadh in Ospidéal Máithreachais na hOllscoile, Luimneach i 2019.

Cuireadh inchinn duine de na babaíthe sin, in éineacht le roinnt dramhaíl máinliachta, chuig an mBeilg lena loisceadh in Aibreán ba bliana 2021. Fuair an teaghlach amach faoi seo bliain níos deireanaí agus é ag teacht salach ar an tuiscint a bhí acusan nuair a cheadaigh siad na horgáin a choinneáil tar éis an scrúdú iarbháis.

Ghoill an t-eolas go mór ar an teaghlach, agus b’éigean do mháthair an bhabaí comhairle siceolaí a lorg. Tharla go raibh an bhean torrach arís i 2021 agus ag freastal ar an ospidéal céanna mar othar.

Tá leithscéal gafa ag Grúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh leis an dá theaghlach atá i gceist, as imeacht ó na caighdeáin náisiúnta ina leith seo.

Bhí súil leis go bhfoilseofaí an t-iniúchadh náisiúnta inniu, ach deir an HSE go ndéanfar sin as seo go ceann coicíse