Deir Eurostat gurb é 9.6% an ráta boilscithe a leagfar ar Éirinn do mhí an Mheithimh,

Tá an figiúr seo airde ná mar a bhíothas ag súil leis agus tá sé níos airde ná an 8.6% atá á thuar do thíortha an Euro mar aonad.

Is é Eurostat an foras a chuireann staitisticí an Aontais Eorpaigh i dtoll a chéile. Réamhfhigiúr é seo go fóill agus foilseoidh an Príomhoifig Staidrimh sonraí faoin mboilsciú níos deireanaí sa mhí.

An t-ardú ar phraghasanna fuinnimh is mó is cúís leis an ardú, 6.2% i rith mhí an Mheithimh agus iad ardaithe 54% ón am seo anuraidh.

Mar a chéile i dtíortha an Euro trí chéile, mar a raibh ardú 41.9% ar chostaisí fuinnimh sa bhliain.

Tá ardú suntasach freisin ar phraghasanna bia 8.9% le hais 7.5% an mhí roimhe sin.

Nuair a bhaintear amach bia agus fuinneamh as an áireamh, is é 3.7% an bonnleibhéal boilscithe.

Le sé mhí anuas, bhí réamhfhigiúirí Eurostat ag teacht go cruinn leis an CPI, an praghasinnéacs tomhaltóírí.

Tá an ráta boilscithe ag ardú leis le bliain anois. Ar dtús leagadh an boilsciú ar dheacrachtaí soláthair de bharr na paindéime, ach anois tá tionchar ionsaí na Rúise ar an Úcráin ar phraghasanna fuinnimh san áireamh freisin.

Ceaptar go mbeadh an ráta atá á thuar do mhí an Mheithimh níos airde fós murach na beartais faoisimh sa Ghearmáin ar bhreosla agus iompar.