Tá cúig ghrúpa ionadaíochta a labhraíonn ar son daoine ar tógadh a dtithe le bloic agus brící lochtacha ag achainí ar an Rialtas an bille maidir le scéim chúitimh a leasú sula n-achtófar é.

80 leasú ar an mbille atá ó na grúpaí éagsúla atá bunaithe i nDún na nGall, Sligeach, Maigh Eo, Co an Chláir agus Luimneach.

Baineann an scéal le tithe a tógadh le hábhar míoca agus piríte sna contaetha sin.

Mar le míoca de, súnn na brící uisce, déantar mionbhruar díobh dá bharr, scoilteann ballaí agus tugann siad uathu ar deireadh.

Tá an bille maidir le cúiteamh le hachtú an mhí seo chugainn ach deir na grúpaí ionadaíochta nach leor a bhfuil molta ann.

Dar leis an Aire Tithíochta Darragh O'Brien gur cúiteamh 100% a bheas i gceist, faoi réir uasteorann €420,000 agus uasteorann eile €145-161 ar gach troigh chearnach.

Níl na grúpaí ionadaíochta sásta leis na huasteorainneacha seo, áfach, agus deir siad go leanfaidh siad orthu i mbun feachtais nó go leasófar an scéim chúitimh.