Níl bail mar is ceart ar os cionn leath na ndabhach séarachais atá ceangailte le tithe sa tír seo, go háirithe i gceantair tuaithe, de réir na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil.

Dúradh go raibh bail chomh dona sin ar 29% de na dabhcha séarachais a scrúdaigh cigirí anuraidh go bhféadfaidís dochar a dhéanamh do shláinte daoine agus don chomhshaol, is é sin mura raibh dochar déanta acu cheana féin.

Tá an Ghníomhaireacht ag iarraidh ar údaráis áitiúla tuilleadh a dhéanamh le cur ina luí gaidhte ar úinéirí tithe dabhcha séarachais a dheisiú in uain agus i dtráth.

Tá beagnach leathmhilliún teach sa tír seo i dtaobh le dabhach séarachais, nó córas cosúil leis, mar nach bhfuil siad ceangailte leis an gcóras poiblí.

Mura bhfuil caoi orthu, nó mura ndéantar cothabháil orthu, sceitheann ábhar séarachais amach astu agus truaillítear foinsí uisce - idir thoibreacha agus aibhneacha - le baictéir, víris, nítrigin agus fosfar.

De réir na scrúduithe a rinne cigirí ó na húdaráis áitiúla ar 1,147 dabhach séarachais anuraidh, bhí drochbhail ar 53% acu agus bhí ábhar séarachais ag sceitheadh amach as a leath acu sin arís.

Dearbhaíodh chomh maith nach gcuireann roinnt mhaith úinéirí tithe dlús lena ndeisiú agus go bhfanann 25% acu dhá bhliain sula dtéann siad i ngleic leis an scéal.