Tá seachtar fear gafa agus á gceistiú ag Gardaí i mBaile Átha Cliath faoi luach os cionn €2 mhilliún de dhrugaí agus €500,000 in airgead tirim a fuarthas in áiteanna éagsúla sa chathair le dhá lá.

Creidtear go bhfuil baint ag duine de na fir le drong coireachta Kinahan.

Deir na Gardaí go ndearna triúr den seachtar iarracht teitheadh uathu nuair a chonaic siad ag teacht faoina ndéin iad in aice na Life.

Chuaigh an triúr isteach san abhainn agus thosaigh ag snámh féachaint le cor a thabhairt do na Gardaí. Lean duine de na Gardaí iad agus rugadh ar bheirt acu. Gabhadh an tríú duine ar maidin inniu.

Agus árasán i gceantar Beaumont á chuardach ag na Gardaí, fuair siad roinnt buidéal fíona agus seaimpéin a raibh cócaon iondoirte iontu.

Chomh maith leis sin, a deir na Gardaí, stop siad feithicil ar mhótarbhealach an M50 agus chuardaigh siad áitribh i mBaile Phámar agus i lár na cathrach.

Fuair siad drugaí, trealamh cuntais airgid, gléasanna éagsúla cumarsáide agus lear mór cáipéisí agus iad i mbun cuardaigh, a deir siad.