Tá fíneáil €83.3 milliún gearrtha ag an mBanc Ceannais ar AIB faoi fheall a dhéanamh ar chustaiméirí a bhfuil nó a raibh morgáistí rianúcháin acu. Ghearr an Banc Ceannais €13.4 milliún ar EBS chomh maith faoin bhfeall céanna.

Theip ar an dá fhoras airgeadais a gcuid custaiméirí a chosaint, a dúirt an Banc Ceannais.

Dheimhnigh an Banc Ceannais go raibh 10,015 custaiméir de chuid AIB thíos leis de bharr dhroch-chleachtais an bhainc idir Lúnasa 2004 agus Márta 2022.

Gearradh táillí ró-ard ar na mílte custaiméirí agus foriadh 53 maoin, ar thithe cónaithe teaghlach trí cinn déag acu, a dúradh.

Sháraigh AIB conarthaí a bhí acu le custaiméirí agus chuaigh an banc i muinín na siléigeachta in áit an scéal a réiteach, a dúirt an Banc Ceannais.

Ghabh príomhfheidhmeannach AIB Colin Hunt leithscéal inniu leis na custaiméirí ar fad ar chaith an banc go dona leo agus dúirt gur smál ar chlú an bhainc atá sa scéal ar fad.

Maidir le EBS, ar le AIB anois é, dúradh gur loic an foras airgeadais sin ar 2,830 custaiméir a bhfuil nó a raibh morgáistí rianúcháin acu idir Lúnasa 2004 agus Meitheamh 2020.

Arís, gearradh táillí ró-ard ar chustaiméirí agus foriadh 84 maoin, ar thithe cónaithe teaghlach ocht gcinn acu.

Ní hamháin go raibh agus go bhfuil na mílte daoine thíos leis mar gheall ar mhí-iompar an dá fhoras airgeadais, a dúirt an Banc Ceannais, ach beidh siad thíos leis go ceann i bhfad.

Tá fíneálacha €174 milliún san iomlán gearrtha ag an mBanc Ceannais go dtí seo ar fhorais airgeadais sa Stát faoi fheall a dhéanamh ar dhaoine a bhfuil nó a raibh morgáistí rianúcháin acu.

Ina cheann sin, b'éigean cúiteamh €737 milliún san iomlán a íoc leis na custaiméirí sin.