Fíorbheagán muiníne atá ag an lucht siúil as an gcóras dlí agus cirt in Éirinn, a deirtear i dtuarascáil nua taighde.

De réir an taighde a rinne acadóirí ó Ollscoil Luimnigh, tá eagla an domhain ar dhaoine den lucht siúil go ngabhfaidh na Gardaí iad san éagóir agus go n-imreoidh na Gardaí forneart orthu gan údar.

Deir na taighdeoirí go léiríonn an méid a dhearbhaítear sa tuarascáil gur gá cur chuige fhorais dlí agus cirt an Stáit i leith an lucht siúil a athrú ó bhonn.

Maítear go ndéantar "an iomarca póilíneachta" ar an lucht siúil nuair atá na Gardaí amhrasach fúthu ach nach gcuirtear "leath a ndóthain seirbhísí póilíneachta" ar fáil dóibh nuair is iad féin atá ag fulaingt.

Thuairiscigh na daoine ar labhair na taighdeoirí leo gur chuala siad caint chiníoch go minic ó Ghardaí agus ó bhreithiúna.

Thug cuid acu cuntais chomh maith ar an gcaoi, a dúirt siad, a ndearna Gardaí leatrom orthu agus ar shaighid Gardaí iad.

Is iad Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas agus an Chomhairle um Thaighde in Éirinn a mhaoinigh an taighde.

Dúirt an tOllamh Jennifer Schweppe ó Ollscoil Luimnigh go raibh fianaise sa taighde go ndéantar neamhshuim de chearta daonna an lucht siúil sa chóras dlí agus cirt.

Thug a comhghleacaí an Dr Sindy Joyce le fios nach mbeadh aon iontas ar an lucht siúil féin faoina bhfuil deimhnithe sa taighde.

Dúirt sí go mbaineann an drochíde a thugtar don lucht siúil sa chóras dlí agus cirt lena n-eitneas stairiúil agus comhaimseartha mar phobal fáin.