Tá conspóid tarraingthe ag plean an Rialtais páistí i limistéar Bhaile Átha Cliath a bhfuil uathachas agus míchumais eile ag dul dóibh a chur in ionaid speisialta oideachais ar feadh tamaill ó thús na scoilbhliana san fhómhar.

Is í an tAire Stáit um Oideachas Speisialta Josepha Madigan a d'fhógair an plean ar na meáin shóisialta aréir. Thug sí le fios gur iarracht atá sa phlean dul i ngleic leis an nganntanas áiteanna i scoileanna sa réigiún.

Tá an plean cáinte go láidir ag ionadaithe páistí uathacha agus ag príomhoidí scoileanna, áfach.

Dúirt Adam Harris ón gcarthanas AsIAm gur baineadh siar as nuair a chuala sé an scéala. D'fhágfadh an plean go mbeadh páistí scoite óna gcomhaoisigh, dar leis.

Os a choinne sin, d'fhógair Josepha Madigan aréir nach bhfuil sa phlean ach beart cuiditheach sealadach i riocht agus go mbeidh fáil ag páistí ar oideachas fad is atá siad ag fanacht le háit i ngnáthscoil.

Dúirt Adam Harris, ámh, go gcreideann sé go mb'fhéidir go bhfuil an plean míbhunreachtúil.

Tharraing sé aird chomh maith ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Daoine faoi Mhíchumas atá daingnithe ag Stát na hÉireann.

De réir an Choinbhinsiúin, gealltar oideachas imeasctha a chur ar fáil do pháistí faoi mhíchumas.

Thug Adam Harris le fios freisin go bhfuil an ganntanas áiteanna i scoileanna ina ghéarchéim agus go measann sé nár éirigh go dtí seo leis na céadta páistí uathacha ar fud na tíre áit a fháil i scoil don chéad bhliain eile.

Beidh cruinniú tráthnóna ag an Aire Stáit leis na dreamanna éagsúla a bhfuil guthaíocht acu ar an gceist.