Tá beirt Theachtaí Dála ón gComhaontas Glas curtha ar fionraí ar feadh sé mhí ag an bpáirtí tar éis don bheirt vótáil in aghaidh pholasaí an Rialtais agus i bhfabhar rúin ó Shinn Féin maidir leis an ospidéal náisiúnta máithreachais.

Dúirt an Comhaontas Glas gurbh oth leo nach raibh aon rogha acu ach aoireacht an pháirtí a bhaint den bheirt, Patrick Costello agus Neasa Hourigan.

Rinneadh an cinneadh, a dúradh, mar go bhfuil éifeachtacht an Rialtais ag brath ar aontacht i ngach aon vóta.

Fágann fionraíocht na beirte nach bhfuil ach móramh ar éigean - duine amháin - ag páirtithe an Chomhrialtais sa Dáil.

Baineann an chonspóid leis an tacaíocht a thug Patrick Costello agus Neasa Hourigan do rún Shinn Féin inar éilíodh úinéireacht phoiblí a bheith ar an ospidéal nua máithreachais.

Ritheadh an rún sa Dáil aréir cé nach bhfuil sé ina cheangal agus nach gá a chur i bhfeidhm.

56 Teachta Dála a vótáil ina fhabhar, deichniúr ina aghaidh, agus staon 69 eile ar Teachtaí Dála Rialtais a bhformhór.

Neasa Hourigan TD, An Comhaontas Glas

Dúirt cathaoirleach an Chomhaontais Ghais, an Seanadóir Pauline O'Reilly, gur thuig Patrick Costello agus Neasa Hourigan roimh ré go gcuirfí pionós orthu dá vótálfaidís i bhfabhar rún an fhreasúra.

Thug an Seanadóir O'Reilly le fios chomh maith go gcreideann gach ball den Chomhaontas Glas gur chóir an t-ospidéal nua máithreachais a thógáil ar thalamh poiblí ach gurb í fírinne lom an scéil nach bhfuil an talamh atá i gceist ar díol.

Dúirt Teachta Dáil Fhianna Fáil Barry Cowen go bhfuil brú ar an gComhrialtas anois mar nach mbeidh ach móramh duine amháin acu sa Dáil as seo go sé mhí.