Scaoileadh saor naonúr den deichniúr fear a ghabh na Gardaí inné agus iad ag fiosrú líomhaintí faoi thorthaí cluichí sacair i Sraith na hÉireann a bheith á socrú roimh ré.

Tráthnóna inné a scaoileadh saor cúigear acu gan aon chúis a bheith curtha ina leith. Dúirt na Gardaí go mbeadh comhad á chur acu chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

Scaoileadh saor ceathrar eile i gcaitheamh na hoíche agus dhearbhaigh na Gardaí nár cúisiodh iad in aon chion.

Tá fear amháin fós á cheistiú acu.

Gabhadh an deichniúr, atá idir na fichidí agus na seascaidí, in áiteanna éagsúla i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i Luimneach ar maidin inné ar amhras go raibh comhcheilg ar bun acu chun calaois a dhéanamh.

Chuardaigh na Gardaí roinnt tithe cónaithe sna háiteanna sin chomh maith.

Tá cuid d'fhiosrúchán na nGardaí bunaithe ar anailís a rinne siad ar chluichí sacair agus ar na patrúin ghealltóireachta a bhain leo.

Táthar den bharúil go mb'fhéidir go ndearna imreoirí feallanna ar imreoirí eile d'aon turas agus gur cuireadh imreoirí den pháirc le cinntiú go gcaillfeadh ceann de na foirne na cluichí a bhí i gceist.