Tá deichniúr fear gafa ag na Gardaí maidir le líomhaintí faoi thorthaí cluichí sacair i Sraith na hÉireann a shocrú roimh ré.

Gabhadh an deichniúr, atá idir na fichidí agus na seascaidí, in áiteanna éagsúla i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i Luimneach ar maidin.

Chuardaigh na Gardaí roinnt tithe sna háiteanna sin chomh maith.

Aonad in aghaidh na Breabaireachta agus na hÉillitheachta an Gharda Síochána atá i mbun an fhiosrúcháin.

Chuir siad tús leis an bhfiosrúchán trí bliana ó shin i bhfianaise tuairiscí a fuair siad ó Chumann Peile na hÉireann agus ó Aontas Chumainn Sacair na hEorpa.

Scrúdaigh bleachtairí patrúin ghealltóireachta maidir le cluichí sacair a chreid siad a bhí neamhghnách.

Tar éis dóibh anailís a dhéanamh ar na cluichí agus na patrúin ghealltóireachta in éindí, bhí siad den bharúil go mb'fhéidir go ndearna imreoirí feallanna ar imreoirí eile d'aon turas agus gur cuireadh imreoirí den pháirc le cinntiú go gcaillfeadh ceann de na foirne na cluichí a bhí i gceist.

Thug na Gardaí faoi deara gur cuireadh geall go minic go gcaillfeadh foireann cluiche le méid áirithe cúl. Go deimhin, in áit amháin, bhí lucht leanúna ag cur geall go gcaillfeadh a bhfoireann féin.

Ina dhiaidh sin, chuir na Gardaí imeoirí agus oifigigh ó Shraith na hÉireann faoi agallamh maidir leis na líomhaintí.

I ráiteas gairid ar maidin, dúirt Cumann Peile na hÉireann nach bhfuil glacadh dá laghad ag an eagraíocht le torthaí cluichí a shocrú roimh ré.

Is féidir an deichniúr fear a gabhadh ar maidin a choinneáil ar feadh suas le ceithre huaire fichead.