Tá sé tugtha le fios ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go gcuirfear as go mór do sheirbhísí cúraim in ospidéil ar fud na tíre inniu de bharr eolaithe leighis a bheith ar stailc.

Cuirfear ar ceal gnáthaimh roghnacha d'othair chónaitheacha agus d'othair sheachtracha araon, a dúradh, chomh maith le coinní d'othair sheachtracha.

Tá seirbhísí tástála dochtúirí teaghlaigh curtha ar fionraí cheana féin.

Thug an Fheidhmeannacht le fios go mbeidh roinnt seirbhísí ar fáil i gcónaí ach gur fánach iad.

Tá an scéal á chur in iúl do gach othar ina nduine agus ina nduine agus táthar ag iarraidh orthu gan glaoch ar na hospidéil.

Déanann eolaithe leighis tástálacha ar shamplaí othar agus tá an chuid is mó acu bunaithe i saotharlanna in ospidéil phoiblí.

Is é Cumann na nEolaithe Saotharlanna Míochaine a labhraíonn thar a gceann. Dar leis an gcumann go mbaineann an stailc le cúrsaí pá agus forbartha gairme, ceisteanna atá ag tolgadh le fada agus nár réitíodh fós.

Ar a mhuin sin, arsa cathaoirleach an chumainn Kevin O'Boyle, tá na baill tnáite ag an obair de bharr easpa foirne. Tá 20% d'fholúntais i saotharlanna gan líonadh, a dúirt sé.

Tá thart ar 2,100 eolaí leighis ina mbaill den chumann agus tá siad ag obair in ospidéil phoiblí, in ospidéil phríobháideacha agus i Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann.

Tá stailceanna eile beartaithe ag na heolaithe leighis as seo go ceann coicíse chomh maith.

Mura ndéanfar aon dul chun cinn idir dhá linn, rachaidh siad ar stailc ar an 24 agus 25 Bealtaine, agus arís eile ar feadh trí lá idir an 31 Bealtaine agus 2 Meitheamh.

D'iarr Cumann Othar na hÉireann ar an Aire Sláinte Stephen Donnelly idirghabháil a dhéanamh sa scéal. Tá imní ar an gcumann go mbeidh daoine i mbaol mar gheall ar an aighneas tionsclaíoch, a dúradh.